ویروس هپاتیت HEV) E)

هپاتيت نوع E

ويروس هپاتيت HEV) E) از طريق گوارشي منتقل مي شود و اپيدمي آن ، در برخي از کشورهاي درحال توسعه گزارش شده است . در اين کشورها معمولا آب آشاميدني با مدفوع آلوده مي شود . در سال 1955 ، 29 هزار مورد از هپاتيت يرقاني بعد از آلودگي آب آشاميدني شهر با فاضلاب دهلي نو در هند گزارش شد و اين ويروس براي اولين بار از نمونه هاي جمع آوري شده به دست آمد . ميزان مرگ در زنان باردار بالا بوده و گاهي تا 20 درصد هم مي رسد . ژنوم ويروس کلون شده و RNAي تک رشته اي با پلاريته مثبت داراي اندازه اي حدود 7/6 کيلو باز است . ويروس مشابه کاليسي ويروس ها است ، ولي در اين خانواده قرار داده نشده است . اين ويروس در يک جنس بدون دسته ، به نام هپه ويروس طبقه بندي شده است . سويه هاي حيواني HEV در جهان شايعند . ميزان بروز HEV يا عفونت هاي مشابه HEV  در جوندگان ، خوک ها ، گوسفند وگاو در ايالات متحده شايع است . امکان سرايت ويروس از حيوان به انسان وجود دارد .

 

ویروس هپاتیت (HEV)  E

روش پی سی آر کیفی  (Qualitative PCR) :

Real Time - PCR

هزینه بیماران آزاد : 1117000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان تامین اجتماعی : 501000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان خدمات درمانی : 501000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان نیروهای مسلح : 228000 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران مخصوص کارکنان : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران وزارت نیرو : 349000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان شهرداری : 161000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک تجارت : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک کشاورزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک سینا : 310000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک مرکزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده شرکت نفت : 0 ریال

ELISA:

IgM

هزینه بیماران آزاد : 109000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان تامین اجتماعی : 56000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان خدمات درمانی : 56000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان نیروهای مسلح : 22000 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران مخصوص کارکنان : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران وزارت نیرو : 37000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان شهرداری : 16000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک تجارت : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک کشاورزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک سینا : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک مرکزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده شرکت نفت : 0 ریال

   

total Ab

هزینه بیماران آزاد : 109000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان تامین اجتماعی : 56000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان خدمات درمانی : 56000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان نیروهای مسلح : 22000 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران مخصوص کارکنان : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران وزارت نیرو : 37000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان شهرداری : 16000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک تجارت : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک کشاورزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک سینا : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک مرکزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده شرکت نفت : 0 ریال

Threesome