آزمایش کرونا در منزل

آزمایش کرونا در منزل

دسته‌بندی : اخبار

درخانه بمانیم، حتی برای آزمایش کرونا! 

با توجه به شرایط قرنطینه عمومی و نیاز جامعه به انجام آزمایش کرونا در منزل، آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی کیوان خدمات نمونه گیری در منزل را با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی توسط نمونه گیرهای آموزش دیده و با تجربه این آزمایشگاه ارائه می دهد. 

جهت ثبت نام به سامانه اینترنتی مراجعه فرمایید:

www.keyvanlabtest.ir