نوروالک ویروس و ساپو ویروس چیست؟

نوروالک ویروس و ساپو ویروس چیست؟ نوروالک ویروس و ساپو ویروس

دو ویروس Sapovirus و Norovirus معده و روده را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. به طوری که برخی مواقع به آن‌ها "مسومیت غذایی" یا سرماخوردگی معده (stomach flu) گفته می‌شود، اگرچه هیچ ارتباط زیستی بین سرماخوردگی و یا ویروس‌های سرماخوردگی با این ویروس‌ها وجود ندارد. فرد در طول زندگی خود می‌تواند بارها به نوروالک ویروس و ساپو ویروس آلوده شود.