تشخیص پاپیلوما ویروس HPV

تشخیص پاپیلوما ویروس HPV پاپیلوما ویروس (HPV)

دسته‌بندی : پاپیلوما ویروس (HPV) |
در گروه : بیماران

سرطان دهانه رحم را می‌توان با غربالگری این سرطان توسط تست پاپ-اسمیر و پیگیری نتایج غیر طبیعی تشخیص داد. تست پاپ-اسمیر می‌تواند سلول‌های غیرطبیعی دهانه رحم را نشان دهد تا بتوان آن‌ها را قبل از سرطانی شدن برطرف کرد. سلول‌های غیر طبیعی معمولا با گذر زمان طبیعی می‌شوند اما گاهی اوقات به سرطان تبدیل می‌شوند. بسته به شدت غیرطبیعی بودن این سلول‌ها، سن فرد، سابقه پزشکی او و سایر نتایج آزمایش‌ها، این سلول‌ها تحت درمان قرار می‌گیرند (می‌توان با کمک جراحی، سلول‌های آن ناحیه را خارج نمود). یک آزمایش تعیین DNA ویروسی که می‌تواند انواع خاصی از HPV را در نمونه دهانه رحم پیدا کند نیز ممکن است همراه با یک آزمایش پاپ-اسمیر مورد استفاده قرار گیرد. حتی زنانی که واکسینه شدند نیز نیاز به غربالگری سرطان دهانه رحم دارند زیرا واکسن آن‌ها را در برابر تمامی تایپ‌های ویروسی که سرطان دهانه رحم را ایجاد می‌کنند، محافظت نمی‌کند.

برای سایر سرطان‌هایی که توسط این ویروس‌ها ایجاد می‌شوند تا به حال هیچ تستی که بتوان به شکل روتین جهت غربالگری از آن‌ها استفاده کرد وجود ندارد.