تشخیص تب کریمه کنگو ویروس تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو

عفونت ویروس CCHF یا همان تب کریمه کنگو را می‌توان با چند آزمایش مختلف آزمایش تشخیص داد:

  • شناسایی آنتی بادی های IgG و IgM با الایزا
  • تشخیص آنتی ژن های ویروسی با الایزا
  • خنثی سازی سرم
  • آزمایش RT-PCR معکوس ترانس کریتاز پلی مراز (RT-PCR)
  • جداسازی ویروس توسط کشت سلولی.

بیماران در چند روز اول بیماری و همچنین بیماران در وضعیت بحرانی و مبتلا به بیماری کشنده معمولا آنتی بادی‌های قابل اندازه گیری را تولید نمی کنند. از این رو تشخیص در این افراد با تشخیص ویروس یا RNA آن در نمونه‌های خون یا بافت حاصل می‌شود.

در ایران با توجه به اینکه امکان کشت ویروس وجود ندارد و دیگر روش‌ها بر مبنای حضور آنتی بادی‌ها می‌باشد، بنابراین تنها تستی که امکان انجام آن وجود دارد تعیین RNA ویروس در نمونه‌های مبتلایان است که یک روش حساس و قابل قبول است.