تشخیص آسترو ویروس

تشخیص آسترو ویروس آسترو ویروس

دسته‌بندی : آسترو ویروس |
در گروه : بیماران

تشخیص‌های آزمایشگاهی برای شناسایی آسترو ویروس ها در کشورمان وجود دارد. از قبیل تکنیک RT-PCR.