تشخیص سرخجه

دسته‌بندی : سرخجه |
در گروه : بیماران

استفاده از تست های سرولوژی مانند تعیین حضور آنتی بادی های IgM و IgG کمک کننده است اما مشاهده IgM دلیلی بر عفونت اخیر نبوده و نیاز به تست های تاییدی می باشد. از این رو تست سرولوژی دیگری برای تایید استفاده خواهد شد.

ردیابی ژنوم ویروس در نمونه های جمع آوری شده با کمک تست های مولکولی مانند PCR روش دیگری برای تشخیص حضور ویروس در بدن می باشد.