تشخیص ویروس HTLV یا لنفوتروپیک انسانی

تشخیص ویروس HTLV یا لنفوتروپیک انسانی ویروس لنفوتروپیک T انسانی (HTLV)

ویروس HTLV یا لنفوتروپیک انسانی به‌راحتی توسط تست‌های آزمایشگاهی قابل شناسایی هستند. برای تشخیص اولیه از تست الایزا و جهت تایید آن از تست وسترن بلات استفاده می‌شود. واکنش‌های مولکولی مانند RT-PCR نیز برای شناسایی ژنوم ویروس به کار می‌رود.