راه های انتقال سیتومگالوویروس یا ویروس CMV

راه های انتقال سیتومگالوویروس یا ویروس CMV سیتومگالوویروس (CMV)

دسته‌بندی : سیتومگالوویروس (CMV) |
در گروه : بیماران

انسان تنها ميزبان شناخته شده ویروس CMV و یا سیتومگالوویروس است و انتقال نياز به تماس نزديک با فرد آلوده دارد. ويروس ممكن است از طريق ادرار، بزاق، مايع منی، شير و ترشحات گردن رحم دفع شده و همچنین در گلبول‌­های سفيد نیز حمل شود.

انتقال دهانی و تنفسی روش­‌های عمده انتقال هستند، اما تماس جنسی، پيوند بافت و انتقال خون نيز در انتشار آن دخيل اند.

منی عامل عمده­‌ای در انتشار ويروس است.

50 درصد نوزادان از طريق شير مادران آلوده دچار این عفونت می‌گردند.