اپیدمیولوژی و شیوع ویروس اپشتین بار یا EBV

اپیدمیولوژی و شیوع ویروس اپشتین بار یا EBV ویروس اپشتین بار (EBV)

در گروه : بیماران

ویروس EBV توسط بزاق انتقال می‌یابد.

منونوكلئوز ناشی از ویروس اپشتین بار یا همان ویروس EBV در بين نوجوانان و جوانان اغلب در هنگام بوسيدن انتقال می‌­يابد و به همین دليل اين بيماری، بيماری بوسه نيز ناميده شده است.

مالاريا به عنوان كوفاكتوری (عامل کمک کننده) در پيشرفت عفونت مزمن و مخفي AfBL(لنفوم بوركيت آفريقایی) عمل می‌­کند.

از آنجا كه درمان موثری وجود ندارد، بهترين راه پيشگيری از منونوكلئوز عفونی، آلودگی با ويروس در اوايل زندگی است (بيماری در كودكان خوشخيم­‌تر است).

عفونت بالینی در جمعیت‌­هایی با افراد بسیار جوان از قبیل پرسنل نظامی در حال آموزش و دانشجویان بسیار رایج است.

شیوع IM فاقد پیک فصلی می­‌باشد.

دوره انکوباسیون 4 تا 8 هفته است.