اپیدمیولوژی و شیوع هپاتیت C

اپیدمیولوژی و شیوع هپاتیت C ویروس هپاتیت C

دسته‌بندی : ویروس هپاتیت C |
در گروه : بیماران

سازمان جهانی بهداشت اطلاعاتی را در مورد شیوع جهانی عفونت HCV یا همان هپاتیت C منتشر کرده است. اگرچه HCV در کل جهان اندمیک می‌باشد ولی در این گزارش مشاهده می‌شود که یک تغییر پذیری ژئوگرافیک در این توزیع وجود دارد:

کشورهایی که بیشترین میزان شیوع را دارا می‌باشند در آفریقا و آسیا واقع شده‌اند و کشورهایی که کمترین میزان شیوع در آن‌ها مشاهده می‌شود، اکثرا شامل کشورهای صنعتی می‌باشند که در آمریکای شمالی، اروپای شمالی و غربی و استرالیا واقع شده‌اند.

کشورهای توسعه یافته، میزان نسبتا کمی از شیوع HCV را نشان می‌دهند این کشورها شامل آلمان ( 6/0 درصد)، کانادا ( 8/0 درصد)، فرانسه ( 1/11 درصد ) و استرالیا (1/1 درصد) می‌باشند اما افزایش کمی در میزان شیوع در کشورهای ایالات متحده‌ی آمریکا ( 8/1 درصد )، ژاپن ( 5/1 تا 3/2 درصد ) و ایتالیا ( 2/2 درصد) گزارش شده است.

چین و هندوستان با این که هرکدام یک-پنجم از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند ولی میزان شیوع HCV نسبت به جمعیت‌شان کمتر بوده و به ترتیب در حدود 2/3 درصد و 8/0 درصد گزارش شده است. میزان شیوع هپاتیت C در اندونزی در حدود 1/2 درصد و در پاکستان این میزان در بین 4/2 تا 5/6 متغییر می‌باشد و بیشترین میزان گزارش شده در مصر بوده که در حدود 22 درصد است.