اپیدمیولوژی هرپس ويروس انساني هشت (HHV-8)

به طور کلی، عفونت HHV-8 در کشورهای افریقایی بسیار متداول است (60 تا 50 درصد)، و در برخی از کشورهای مدیترانه­ای (10 تا 30 درصد) رایج می­باشد ولی در آسیا (2 تا 4 درصد) و کشورهای امریکای جنوبی و شمالی (5 تا 20 درصد) غیر متداول است. اکثر افراد مبتلا به HHV-8 فاقد علامت بالینی هستند. با این حال، HHV-8 به شدت با بدخیمی هایی مثل سارکوم کاپوسی و لنفوم بدخیم در بیمارانی که نقص سیستم ایمنی دارند (مثل ایدز) و دریافت کنندگان پیوند، مرتبط می­باشد.