اپیدمیولوژی و شیوع ویروس مولوسکوم کانتاجیازوم

اپیدمیولوژی و شیوع ویروس مولوسکوم کانتاجیازوم ویروس مولوسکوم کانتاجیازوم

مولوسکوم کانتاجیازوم ویروسی است که بیشتر در کودکان و افراد با سیستم ایمنی تضعیف شده دیده می‌شود. اگرچه ضایعات معمولا به طور خود به خود پس از چند ماه برطرف می‌شوند اما می‌توانند علائم دار شوند و با چشم قابل رویت باشند.

شیوع ویروس در حدود 7% در کودکانی است که سیستم ایمنی طبیعی و سالم دارند و بالغ بر 18% در بزرگسالان مبتلا به ویروس HIV می‌باشد. ویروس در کودکان با سیستم ایمنی طبیعی در عرض 9 ماه خود به خود از بین می‌رود اما بیمارانی با سرکوب سیستم ایمنی، مدت زمان طولانی‌تری از حضور ضایعات را شاهد هستند به طوری که ویروس حتی در برابر درمان نیز مقاومت نشان می‌دهد.