هرپس ويروس انساني شش (HHV-6)

هرپس ويروس انساني شش (HHV-6) هرپس ویروس انسانی 6 و 7 (HHV-6 & HHV-7)

هرپس ويروس انساني شش (HHV-6) یکی از اعضای خانواده هرپس ویروس‌ها است. اين ويروس يک بيماری تب­ دار خفيف به همراه راش ايجاد می‌­كند كه اگزانتم سابيتوم (Subitum Exanthem ،Infantum Roseola) يا بيماری ششم (Six disease ) ناميده می‌شود. تقريبا تمامی كودكان ظرف 2 تا 3 سال اول آلوده میشوند.

HHV-6A بیشتر به عنوان نوروویرولانت (ویروس‌هایی با گرایش عصبی) توصیف می­‌گردند و به همین ترتیب بیشتر در بیمارانی دارای بیماری التهاب عصبی مانند مالتیپل اسکلوزیس یافت می­‌شود.

عفونت اولیه HHV-6B عامل متداول بیماری اگزانتوم سوبیتوم (رزولا اینفانتوم یا بیماری ششم) در دوران کودکی است. علاوه براین، دوباره فعال شدن HHV-6B در دریافت کنندگان پیوند عضو، متداول است و می‌­تواند باعث چندین تظاهر بالینی از قبیل انسفالیت (التهاب مغز)، سرکوب مغز استخوان و پنومونیت گردد.