اپیدمیولوژی و شیوع ویروس مرس

اپیدمیولوژی و شیوع ویروس مرس ویروس های سارس و مرس

در گروه : بیماران

دوره انکوباسیون به مدت 10 روز در نظر گرفته می‌­شود. بنابراین، هر بیماری تنفسی که در طول 10 روز پس از آخرین تماس با فردی که ویروس مرس MERS-CoV در آن تایید شده باشد، به عنوان مرس در نظر گرفته می‌­شود و روابط این فرد باید تحت نظر قرار گیرد تا به سایر افراد انتقال پیدا نکند.

ویروس مرس تاکنون به عنوان بیماری تنفسی حاد، شدید همراه با تب، سرفه، تنگی نفس و مشکلات تنفسی شناخته شده است. مرگ­ و­ میر قابل توجهی از این بیماری (بیش از 50 درصد) در 6 ماه نخست شناسایی ویروس، تائید گردیده است.