بارداری در افراد مبتلا به ویروس هپاتیت B

بارداری در افراد مبتلا به ویروس هپاتیت B ویروس هپاتیت B

دسته‌بندی : ویروس هپاتیت B |
در گروه : بیماران
  • تمام نوزادان متولد شده از مادران آلوده به عفونت هپاتیت B باید دوره کامل واکسن را دریافت کنند.
  • نوزادان متولد شده از مادرانی با عفونت شدید، باید HBIG را ۲۴ ساعت پس از زایمان دریافت نمایند.
  • ممکن است HBIG را به همراه واکسن هپاتیت B تجویز کرد ولی باید در مکانی متفاوت از بدن نوزاد این عمل صورت گیرد.

این نوع از مراقبت‌ها احتمال انتقال از مادر به نوزاد را تا 90 درصد کاهش می‌دهد.