پیشگیری و درمان ویروس اپشتین بار یا ویروس EBV

پیشگیری و درمان ویروس اپشتین بار یا ویروس EBV ویروس اپشتین بار (EBV)

در گروه : بیماران

هیچ واکسنی برای محافظت در برابر عفونت EBV وجود ندارد. شما می‌توانید با انجام پیشگیری‌هایی از قبیل عدم استفاده از وسایل شخصی افرادی که دچار ویروس­ EBV هستند مانند مسواک، لیوان یا عدم رو بوسی با این قبلی افراد از آلوده شدن خودتان به ویروس ممانعت نمائید.

هیچ درمان خاصی وجود ندارد با این حال برای رفع علائم از موارد زیر کمک گرفت:

  • نوشیدن مایعات
  • استراحت

مصرف مسکن (با تجویز پزشک) برای کاهش درد و تب منونوکلئوز عفونی (IM) معمولا عفونت خود به خود بهبود شونده است که اغب ناشی از ویروس EBV می‌باشد. با این حال در حدود 10 درصد از موراد عفونت منونوکلئوز عفونی غیرحاد با سایتومگالوویروس مرتبط می‌باشد. IM­ بیشتر در کودکان و نوجوانان بسیار رایج است.