پیشگیری اوریون

دسته‌بندی : اوریون |
در گروه : بیماران

قبل از شروع واکسیناسیون ویروس اوریون در سال 1976 در آمریکا، هر ساله حدود 186000 مورد از این ویروس گزارش می شد اما پس از واکسیناسیون کاهش 99 درصدی از این بیماری در آمریکا مشاهده شد.

هم اکنون شیوع هایی از ویروس اوریون در نقاط مختلف دنیا دیده می شود و واکسن MMR (سرخک-اوریون-سرخجه) بهترین راه برای پیشگیری از این بیماری است. در واقع این واکسن فرد را در برابر 3 بیماری سرخک، اوریون و سرخجه محافظت می کند. کودکان همچنین ممکن است واکسن MMRV را دریافت کنند که آنها را از سرخک، اوریون، سرخجه و واریسلا (ویروس آبله مرغان) محافظت می کند. این واکسن تنها برای استفاده در کودکان 12 ماه تا 12 ساله مجاز است. واکسن MMRV در ایران یافت نمی شود.

در ایران واکسن MMR در موسسه سرم سازی ساخته می شود و اولین دز واکسن MMR در 12 ماهگی و دومین دز، 6 ماه پس از اولین دز یعنی در 18 ماهگی به کودکان تزریق می شود. اما برای کودکان 1 تا 6 ساله که در موعد مقرر واکسن را دریافت نکرده اند، اولین دز واکسن در اولین مراجعه زده می شود و دومین دز آن در سن 4 تا 6 سالگی تجویز می شود. برای افراد 7 تا 18 سال که در موعد مقرر برای واکسیناسیون مراجعه نکرده اند، اولین دز واکسن به هنگام مراجعه و دومین دز، 6 ماه پس از اولین دز زده می شود.