عفونت مجدد HSV یا تبخال (عود مجدد)

عفونت مجدد HSV یا تبخال (عود مجدد) تب خال تناسلی و تب خال دهانی

فاکتورهای موثر در عود کردن مجدد تبخال

 • استرس (فیزیکی یا عاطفی)
 • نور خورشید (یا هر نور ماورای بنفش دیگر)
 • تب یا بیماری
 • ترما (از جمله جراحی)
 • قاعدگی
 • باد سرد
 • استفاده از لنزهای تماسی
 • سرکوب سیستم ایمنی
 • دستکاری عصب تری­ژرمینال
 • درمان لاتانوپروست موضعی (باری گلوکوم).

علائم عود مجدد تبخال

 • در حدود 88 درصد از موراد یک طرفه است (در افرادی که دچار سرکوب سیستم ایمنی شده اند: با احتمال زیاد دوطرفه می‌باشد).
 • قرمز شدن چشم
 • درد
 • فوتوفوبیا
 • اپی­فورا

ممکن است دید بیمار تار گردد.