ویروس HTLV و یا لنفوتروپیک انسانی چیست؟

ویروس HTLV و یا لنفوتروپیک انسانی چیست؟ ویروس لنفوتروپیک T انسانی (HTLV)

ویروس لنفوتروپ انسانی یا همان HTLV، اولین رتروویروس انسانی بود که شناسایی شد. این ویروس در همان خانواده‌ای قرار دارد که ویروس HIV قرار دارد اما سبب ایدز نمی‌شود. این ویروس در برخی استان‌های ایران (مانند خراسان و برخی استان‌های دیگر) به شکل بومی وجود دارد و از این رو به اشتباه مصطلح به عنوان ایدز خراسانی شناخته شده است. شیوه‌های انتقال ویروس شامل انتقال عمودی (عمدتا از طریق تغذیه با شیر مادر، اگرچه احتمال انتقال درون رحمی نیز وجود دارد اما با درصد کمتری رخ می‌دهد)، انتقال افقی (از طریق تماس جنسی)، انتقال خون یا محصولات خونی آلوده و به اشتراک گذاشتن سوزن و سرنگ‌ها (مخصوصا در میان معتادان) صورت می‌گیرد.