راه های انتقال ویروس اپشتین بار یا ویروس EBV

راه های انتقال ویروس اپشتین بار یا ویروس EBV ویروس اپشتین بار (EBV)

در گروه : بیماران

ویروس EBV به طور گسترده­‌ای از طریق مایعات بدن به ویژه بزاق انتقال می‌­یابد.

با این حال، ویروس اپشتین بار EBV همچنین می‌تواند از طریق خون و اسپرم در طول رابطه جنسی، انتقال خون و پیوند اعضای بدن انتقال پیدا کند.

ویروس EBV می‌تواند از اشیائی که اخیرا توسط فرد آلوده استفاده شده است مانند مسواک، لیوان نیز انتقال یابد. ویروس بر روی اشیاء حداقل تا زمانی که اشیاء مرطوب است احتمالا می‌تواند زنده بماند.

اولین باری که به ویروس EBV آلوده می‌­شوید (عفونت اولیه EBV) شما می‌­توانید ویروس را برای هفته‌ها و حتی قبل از شروع علائم ویروس اپشتین بار را به دیگران انتقال دهید. سپس ویروس در بدن شما به حالت نهفته باقی می‌­ماند و اگر دوباره فعال گردد، شما می‌­توانید به صورت بالقوه ویروس را به مدت زیادی به دیگران منتقل نمائید.