راه های انتقال هپاتیت E

راه های انتقال هپاتیت E ویروس هپاتیت E

دسته‌بندی : ویروس هپاتیت E |
در گروه : بیماران

ویروس هپاتیت E عمدتا از طریق مدفوعی-دهانی به دلیل آلوده شدن آب آشامیدنی به مدفوع انتقال می­ یابد. این مسیر برای بسیاری از موارد بالینی مرتبط با این بیماری گزارش شده است. فاکتورهای خطر برای هپاتیت E در ارتباط با بهداشت پایین استکه اجازه می‌­دهد ویروس موجود در مدفوع افراد بیمار به آب آشامیدنی انتقال یابد و از این طریق به افراد سالم انتقال یابد.

مسیرهای دیگر انتقال نیز شناسایی شده است اما به نظر می‌­رسد میزان کمی از موارد بالینی را تشکیل دهد. این مسیرها شامل:

  • خوردن گوشت­ یا محصولات گوشتی آلوده به ویروس که به صورت مناسب پخته نشده است.
  • انتقال محصولات خونی آلوده و انتقال عنودی از مادرر باردار به جنین­اش.
  • مصرف صدف­های خام و یا نیمه پخته شده