مسیر انتقال هرپس ويروس انساني هشت (HHV-8)

مدل انتقال HHV-8 هنوز مشخص نیست.

مردان همجنس­گرای مبتلا به ایدز دارای شیوع سرمی بالای سارکومای کاپوسی هستند. در حالیکه، بیمارانی که از طریق انتقال خون یا محصولات خونی به HIV آلوده شده اند، به میزان کمی حاوی این ویروس میباشند.

بر این اساس پیشنهاد شده است که مدل غالب انتقال فعالیت جنسی در این بیماران می­باشد. از آنجایی که بزاق افراد آلوده به HHV-8 حاوی تیتر بالایی از HHV-8 میباشد انتقال از طریق بزاق نیز احتمالا در میان افراد جوان رخ دهد.