را ه های انتقال هرپس ویروس تیپ 6

را ه های انتقال هرپس ویروس تیپ 6 هرپس ویروس انسانی 6 و 7 (HHV-6 & HHV-7)

اعتقاد بر این است که انتقال ویروس هرپس تیپ 6 از طریق ریزش ذرات ویروسی به بزاق صورت می‌­گیرد (انتقال از طریق بزاق). هردو ویروس HHV-6B و ویروس HHV-7 در بزاق انسان یافت می‌شود. گزارشات قبلی نشان دادند که میزان شیوع ویروس HHV-6 در بزاق بسیار متغییر است ( بین 3 درصد تا 90 درصد). این ویروس غدد بزاقی را آلوده می‌کند، به حالت نهفته در آنجا باقی می‌­ماند و به طور دوره‌ه­ای برای انتشار عفونت به سایر میزبانان باز فعال می‌­شود. انتقال عمودی (انتقال از مادر به جنین) نیز وجود دارد و در حدود 1 درصد از نوزادان متولد شده مشاهده شده است که از این طریق انتقال می‌­یابد.