راه های انتقال آسترو ویروس

راه های انتقال آسترو ویروس آسترو ویروس

دسته‌بندی : آسترو ویروس |
در گروه : بیماران

آستروویروس می‌تواند به دیگران منتقل شود از طریق:

  • تماس مستقیم با یک فرد آلوده (از طریق دست دادن با دست‌های آلوده فرد مبتلا)
  • خوردن غذا یا نوشیدنی تهیه شده توسط افراد آلوده به ویروس
  • استفاده مشترک از ظروف آلوده
  • لمس اشیاء آلوده و سپس تماس دست‌ها با دهان (به عنوان مثال تماس با سطوح آلوده به ذرات آسترو ویروس)

به طور خلاصه، ویروس از راه مدفوع و استفراغ از بدن فرد آلوده خارج می‌گردد. هر آنچه که با مدفوع و استفراغ مبتلایان آلوده شده باشد و با دهان افراد سالم تماس داشته باشد، ویروس می‌تواند به فرد سالم منتقل می‌شود.