راه های انتقال سرخک

راه های انتقال سرخک سرخک

دسته‌بندی : سرخک |
در گروه : بیماران

سرخک یک ویروس بسیار مسری است که در مخاط بینی و گلو فرد آلوده زندگی می‌کند. این ویروس می‌تواند از طریق سرفه و عطسه به دیگران منتقل شود. همچنین، ویروس سرخک می‌تواند تا دو ساعت در هوایی که در آن فرد آلوده سرفه یا عطسه کرده است زندگی کند. بدین منظور که اگر کودک شما در یک اتاقی باشد که فرد مبتلا، دو ساعت قبل آنجا حضور داشته است، می‌تواند بیماری را بگیرد. چنانچه سایرین هوای آلوده را تنفس کنند یا به سطوح آلوده دست بزنند و سپس چشم‌ها، بینی یا دهان خود را لمس کنند، می‌توانند آلوده شوند. سرخک بسیار مسری است و اگر یک نفر آن را داشته باشد، 90% افرادی که تماس نزدیک به او دارند و در برابر سرخک ایمنی ندارند نیز آلوده خواهند شد.

افراد مبتلا به سرخک می‌توانند از چهار روز قبل و چهار روز پس از بروز راش‌ها، ویروس را به دیگران منتقل کنند. سرخك بيماری ای است که مختص انسان است؛ یعنی ویروس سرخک نمی‌تواند از انسان به حیوان یا بر عکس انتقال یابد.