درمان هپاتیت C ویروس هپاتیت C

دسته‌بندی : ویروس هپاتیت C |
در گروه : بیماران

اگرچه برای HCV واکسنی ساخته نشده است اما امروزه درمان هپاتیت C وجود دارد. نوع داروها براساس ژنوتایپ ویروس هپاتیت سی متفاوت خواهد بود. تجویز داروها بر اساس نظر پزشک متخصص صورت می‌گیرد.