درمان سرخجه

دسته‌بندی : سرخجه |
در گروه : بیماران

هیچ داروی اختصاصی برای درمان سرخجه وجود ندارد و همین موضوع سبب انتقال راحت بیماری به سایرین می شود. در بسیاری موارد بیماری خفیف است و با انجام مواردی از قبیل استراحت کردن و مصرف دارو های کنترل کننده تب مانند استامینوفن به راحتی می توان آن را مدیریت کرد.