آدنوویروس (Adenovirus )

این دسته از ویروس ها عامل بیماری های گوارشی، تنفسی، چشمی و دستگاه ادراری می باشند و در همه جا یافت می شوند. ویروس می تواند از طریق قطرات تنفسی آلوده، بافت ملتحمه چشم و یا از طریق دهان وارد بدن شود. اغلب عفونت های ناشی از این ویروس ها خود به خود بر طرف می شوند و در صورت نیاز به درمان، درمانی علیه ویروس وجود ندارد و درمان ها حمایتی خواهند بود. علیه دو تایپ 4 و 7 واکسن وجود دارد که تنها در سربازان آمریکایی استفاده می شود.

انجام آزمایش آدنوویروس از روش PCR کیفی توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

در صورت داشتن بیمه ی شهرداری با داشتن سوابق خود به یکی از شعب بیمه شهرداری رفته و با تائید کردن تست توسط سازمان به آزمایشگاه مراجعه نمائید .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

طرف قرارداد با بيمه‌های تكميلی ايران، دانا، دی، پارسيان و سينا