اوریون (Mumps virus )

عامل بیماری اوریون ویروسی با همین نام است (ویروس اوریون). بیماری حاصل از ویروس در اغلب موارد فاقد علامت است اما در صورت بروز علایم، در دو سوم موارد، بزرگ شدن یک یا دو طرفه غده پاروتید (غده تولید کننده بزاق بناگوشی) به چشم می خورد. ویروس از طریق مواجهه با ترشحات تنفسیِ فرد آلوده، تماس مستقیم با او مانند روبوسی یا استفاده از ظروف عذایی مشترک و یا قرار گرفتن در محیطی که فرد مبتلا در آنجا بوده است، انتقال می یابد. اغلب کودکان به این ویروس مبتلا شده اند و در برابر آن ایمن گشته اند. علاوه بر این علیه ویروس واکسن (به نام واکسن MMR) جهت پیشگیری نیز وجود دارد که در دو نوبت زده می شود. علیه خود ویروس درمانی وجود ندارد و در صورت ابتلا، دارو ها جهت کاهش درد و علایم بکار برده می شوند (درمان های حمایتی).

انجام آزمایش اوریون از روش IgG توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش اوریون از روش IgM توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش اوریون از روش PCR کیفی توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

در صورت داشتن بیمه ی شهرداری با داشتن سوابق خود به یکی از شعب بیمه شهرداری رفته و با تائید کردن تست توسط سازمان به آزمایشگاه مراجعه نمائید .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

طرف قرارداد با بيمه‌های تكميلی ايران، دانا، دی، پارسيان و سينا

نمونه‌گیری در محل

اگر به هر دلیلی امکان حضور در آزمایشگاه را ندارید، می‌توانید با طی کردن مراحل زیر، برای نمونه‌گیری در محل، درخواست دهید.

)