ویروس عامل زگیل تناسلی ((papillomavirus infection typing (HPV)

پاپيلوماويروسها ويروسهايي با گرايش اپيتليالي هستند كه باعث ضايعات خوش خيم پوستي (زگيل) و غشاهاي مخاطی (كونديلوما) ميگردند. برخي نيز باعث بدخيميهاي اپيتليالي به خصوص سرطان گردن رحم و ساير تومورهاي دستگاه ادراري-تناسلي ميشوند.

زگیل تناسلی یک توده نرم بر روی الت تناسلی می باشد و عفونتی است  که بسیار شایع میی باشد چون از طریق ویروس HPV  که شایع ترین ویروس از نظر انتقال جنسی می باشد گشترش می یابد. توده زگیل می تواند منجبر به درد و ناراحتی و خارش در ناحیه تناسلی مردان و زنان شود و در مین زنان بسیار خطرناک تر است.

زگیل تناسلی از طریق فعالیت جنسی، از جمله دهان، واژن، و مقعد  منتقل می شود. توده های زگیل همیشه با چشم قابل مشاهده نیستند ممکن اسنت بسیار کوچک یا هم رنگ با پوست یا تیره تر باشند. در مردان در این نواحی بسیار مشاهده شده است :  آلت تناسلی، کیسه بیضه ،کشاله ران ، درون و بیرون مقعد.

در زنان این مناطق زگیل ممکن است طاهر شود : درون واژن و مقعد، بیرون واژن و مقعد و گردن رحم.

هم چنین زگیل تناسلی ممکن است بر روی  لب، دهان، زبان یا گلو فردی که سکس دهانی  با فرد آلوده داشته باشد، مشاهده شود.

برای درمان زگیل های تناسلی از موراد زیر استفاده میکنند:

1- درمان موضعی استفاده از:

  • imiquimod (Aldara)
  • podophyllin and podofilox (Condylox)
  • trichloroacetic acid (TCA

2- اگر زگیل به مرور زمان از بین نرفته د مکن است نیاز به جراحی کوچک برای برداشتن آن باشد  و یا از طریق موراد زیر زگیل رفع شود :

برای تشخیص این عفونت از تست پاپ اسمیر و تست مولکولی PCR و Southern blot hybridization  بر روی بافت انسانی برای تشخیص DNA ویروس مورد استفاده قرار می گیرد

 

 

 

انجام آزمایش ویروس عامل زگیل تناسلی از روش Genotyping توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برای تست HCV Genotype  بیمارانی که دفترچه نیرومسلح و تامین اجتماعی دارند در ابتدا با بردن سوابق خود به سازمان مورد نظر برگه بیمه خود را تائید کرده وسپس برای انجام تست به آزمایشگاه مراجعه نمایند .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

طرف قرارداد با بيمه‌های تكميلی ايران، دانا، دی، پارسيان و سينا