سرخجه (Rubella virus)

ویروس سرخجه سبب بیماری سرخجه می شود. سرخجه یک بیماری مسری است که بیشتر در کودکان دیده می شود. ابتلا به این ویروس علایمی مانند راش (بثورات پوستی)، تب و قرمزی چشم را به همراه دارد. بیماری معمولا در بچه ها خفیف است، اما در زنان باردار می تواند جدی و خطرناک باشد (به دلیل اینکه ویروس می تواند سبب آسیب زدن به جنین شود).
ویروس از طریق سرفه، عطسه و قطرات تنفسی فرد آلوده که در هوا و یا روی سطوح قرار گیرد، پخش می شود. افرادی که ویروس را دریافت می کنند، حدودا از یک هفته قبل و بعد از بروز راش های پوستی، قابلیت انتقال ویروس به دیگران را دارند. ویروس حتی در افرادی که هیچ علایمی را نشان نداده اند نیز توانایی انتقال دارد. امکان تشخیص ازمایشگاهی ویروس وجود دارد اگرچه هیچ درمانی برای آن وجود ندارد. بهترین راه محافظت از خود و فرزندانتان از عفونت، واکسیناسیون با واکسن سرخک، سرخک و سرخجه (MMR) است که این واکسن در ایران در دوز؛ یکی در سن 12-15 ماهگی و دیگری در سن 4-6 سالگی به کودکان داده می شود.

 

انجام آزمایش سرخجه از روش IgG توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش سرخجه از روش IgM توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش سرخجه از روش PCR کیفی توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

در صورت داشتن بیمه ی شهرداری با داشتن سوابق خود به یکی از شعب بیمه شهرداری رفته و با تائید کردن تست توسط سازمان به آزمایشگاه مراجعه نمائید .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش سرخجه از روش PCR کمی ( Viral load ) توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

بیمارانی که بیمه ی نیروی مسلح و شهرداری دارند با یکی از سوابق خود که نشان میدهد این بیماری را دارند ابتدا به یکی از شعب سازمان های استان تهران رفته و در صورت تایید توسط سازمان قابل قبول است .

بیمارانی که بیمه خدمات درمانی و دانا دارند حتما یکی از سوابق خود را که نشان میدهد این بیماری را دارند با خود همراه داشته باشند برای پذیرش بیمار به سوابق نیاز است .

بیمارانی که بیمه تامین اجتماعی دارند با بردن سوابق خود به سارمان تامین اجتماعی مرکزی هر استان می توانند آزمایش های خود را تائید کنند .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

طرف قرارداد با بيمه‌های تكميلی ايران، دانا، دی، پارسيان و سينا