توزیع جغرافیایی ویروس هپاتیت D

توزیع جغرافیایی ویروس هپاتیت D ویروس هپاتیت D

دسته‌بندی : ویروس هپاتیت D |
در گروه : بیماران

تخمین زده می‌شود که در سرتاسر جهان 5 درصد از افرادی که HBsAg مثبت هستند به طور همزمان آلوده با هپاتیت D هستند. مناطقی از جهان که بیشترین شیوع در آنجا می باشد شامل مدیترانه، خاورمیانه، پاکستان، آسیای مرکزی و شمال آسیا، ژاپن، تایوان، گریلند و قسمت‌هاییاز آفریقا (عمدتا شمال و غرب آفریقا)، حوزه آمازون و مناطق خاصی از اقیاتوس آرام می‌­باشد. شیوع در امریکای شمالی، شمال اروپا، آفریقای جنوبی و آسیای شرقی کم است.