تشخیص ویروس سنسیشیال تنفسی انسان (RSV)

پزشک شما ممکن است بر اساس یافته های خود در یک معاینه فیزیکی و زمانی از سال که بیماری رخ داده است، به عفونتRSV  مشکوک شود. به هنگام معاینه فیزیکی، پزشک با کمک گوشی طبی خود به صدای ریه ها گوش می دهد تا وجود صداهای غیر طبیعی را بررسی کند.

تست های آزمایشگاهی و عکس برداری از قفسه سینه معمولا مورد نیاز نیست. با این حال، این موارد هم می توانند به تشخیص عفونت RSV یا رد کردن موارد دیگری که ممکن است نشانه های مشابهی داشته باشند، کمک کند. تست ها شامل:

  • آزمایش خون برای بررسی تعداد گلبول های سفید خون یا برای جستجوی ویروس ها، باکتری ها و سایر عوامل بیماری زا
  • تصویر برداری از قفسه سینه برای بررسی التهاب ریه
  • سواب از داخل دهان یا بینی برای بررسی حضور ویروس
  • گاهی اوقات نظارت بدون درد بر پوست (پالس اکسیمتری) برای بررسی سطح پایین تر از حد نرمالِ اکسیژن در خون