تی تی ویروس (Torque Teno virus (TTV) )

ویروس کوچکی ست که تا کنون بیماری خاصی را به آن نسبت نداده اند اما آن را مرتبط با برخی بیماری می دانند که هنوز دلایل قانع کننده ای برای آن نیافته اند. این ویروس در بسیاری از افراد یافت می شود. تنها راه شناسایی این ویروس نیز استفاده از تست مولکولی PCR می باشد.

انجام آزمایش تی تی ویروس از روش PCR کیفی توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

در صورت داشتن بیمه ی شهرداری با داشتن سوابق خود به یکی از شعب بیمه شهرداری رفته و با تائید کردن تست توسط سازمان به آزمایشگاه مراجعه نمائید .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

طرف قرارداد با بيمه‌های تكميلی ايران، دانا، دی، پارسيان و سينا