راه های انتقال ویروس سارس

راه های انتقال ویروس سارس ویروس های سارس و مرس

در گروه : بیماران

به نظر می‌­رسد اغلب موارد ویروس سارس از طریق تماس نزدیک با بیماران آلوده انتقال پیدا می­‌کند. احتمالا عفونت در قطرات کوچکی از هوا پخش می­‌شود که می‌­تواند از یک فرد به فرد دیگر انتقال یابد.

تماس نزدیک به معنی:

  • بوسیدن
  • در آغوش گرفتن
  • هر گونه تماس فیزیکی دیگر با فرد آلوده
  • خوردن یا نوشیدن در یک ظرف مشترک با فرد آلوده
  • صحبت کردن در فاصله کمتر از یک متر

سبب انتقال ویروس سارس می‌شود. همچنین کارکنان مراقبت­‌های بهداشتی و خانواده‌ها و یا مراقبین افراد آلوده، بیشترین خطر ابتلا به آلوده شدن را دارند.