درمان تب کریمه کنگو ویروس تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو

درمان‌های حمایتی و مراقبت‌های عمومی همراه با درمان علائم تب کریمه کنگو، رویکرد اصلی مدیریت CCHF در افراد است. مراقبت باید شامل توجه دقیق به متعادل ساختن مایعات و الکترولیت‌های بدن، اکسیژن‌رسانی و خون‌رسانی به بافت‌ها و ارگان‌های مختلف بدن باشد. ریباویرین داروی ضد ویروسی برای درمان عفونت CCHF محسوب می‌شود. هر دو روشِ خوراکی و داخل وریدی به نظر می‌رسد که موثر باشد.