درمان ایدز یا HIV ویروس ایدز یا نقص ایمنی اکتسابی انسان (HIV)

تا کنون هیچ واکسنی جهت پیشگیری یا درمان عفونت‌های ناشی از HIV تولید نشده است. از داروهای موجود نیز برای کنترل عفونت استفاده می‌شود و تکثیر ویروس در بدن را کاهش می‌دهند اما این داروها توانایی از بین بردن ویروس در بدن را ندارند.