ویروس سنسیشیال تنفسی ((Respiratory syncytial virus (RSV )

ویروس سنسیتیال تنفسی (RSV) عامل ایجاد کننده عغونت تنفسی و بسیارمسری می باشد. این ویروس می تواند باعث ایجاد پنومونی و برونشیولیت گردد.عفونت RSV بیشتر درسنین نوزادی تا  2 سالگی شایع است اما می تواند در بزرگسالان عفونت های ریوی ایجاد کند هم چنین در بعضی افراد به ویژه نوزادان تازه متولد شده ، افراد مسن، کودکان و بزرگسالان مبتلا به بیماری های قلبی و ریوی یا هر کسی که دارای سیستم ایمنی بسیار ضعیف می باشد عفوت شدید را ایجاد کند. اکثر افراد مبتلا به عفونت RSV نیاز به درمان خاصی و ازمایش ندارند اما  آزمایش برای نوزادان، کودکان جوان با مشکلات قلب و ریه، سالمندان و افراد با سیستم ایمنی ضعیف انجام توصیه می شود

برای انجام آزمایش عفونت RSV جمع آوری نمونه حائر اهمیت است . بهترین و متداولترین نمونه برای تست ، سواب کلو و بینی و خون وریدی از بازو بیمار می باشد. هیچ امادگی قبلی برای انجام آزمایش نیاز نیست

تست های روتین و مورد تایید WHO و CDC  برای تایید عفونت RSV ، تشخیص انتی بادی علیه انتی ژن ویروس بر روی نمونه های خونی و هم چنین آزمایش RT-PCR و Real-time RSV PCR Assay می باشد

 

انجام آزمایش ویروس سنسیشیال تنفسی از روش IgG توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش ویروس سنسیشیال تنفسی از روش PCR کیفی توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

در صورت داشتن بیمه ی شهرداری با داشتن سوابق خود به یکی از شعب بیمه شهرداری رفته و با تائید کردن تست توسط سازمان به آزمایشگاه مراجعه نمائید .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

طرف قرارداد با بيمه‌های تكميلی ايران، دانا، دی، پارسيان و سينا