هپاتیت سی (Hepatitis C)

هپاتیت C ویروسی است که باعث عفونت کبدی شده که بوسیله التهاب و تخریب کبدی توصیف میگردد. شایع ترین آزمایش برای هپاتیت C بررسی آنتی بادی های تولید شده علیه ویروس در خون بیمار میباشد. تست های دیگر حضور RNA ویروسی، تعیین تعداد RNA ویروسی  یا تشخیص ساب تایپ اختصاصی ویروس، را شناسایی میکنند.

هپاتیت C عمدتا از طریق خون و محصولات خونی انتقال می­یابد و به طور کلی از مسیرهایی مثل استفاده از سرنگ مشترک که در مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر شایع است، از طریق دریافت خون آلوده، مسیر جنسی، از مادر به نوزاد در حین زایمان و همچنین مخاطرات شغلی (نیدل استیک شدن) انتقال می­یابد.

از آنجایی که تست آنتی بادی میتواند در اکثر افراد حتی پس از برطرف شدن عفونت نیز مثبت گردد به این دلیل به دنبال تست آنتی بادی مثبت،باید تست RNA هپاتیت C نیز بررسی گردد. نتیجه مثبت تست RNA نشان دهنده این مطب است که عفونت هپاتیت C وجود دارد و برطرف نشده است.

جهت انجام آزمایش نمونه خون لازم است که از رگ بازو گرفته میشود و جهت انجام آزمایش نیازی به ناشتا بودن یا سایر آمادگی ها نمیباشد.

انجام آزمایش هپاتیت سی از روش HCV Ab توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت سی از روش Western Blot توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت سی از روش PCR کیفی توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

در صورت داشتن بیمه ی شهرداری با داشتن سوابق خود به یکی از شعب بیمه شهرداری رفته و با تائید کردن تست توسط سازمان به آزمایشگاه مراجعه نمائید .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت سی از روش PCR کمی ( Viral load ) توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

بیمارانی که بیمه ی نیروی مسلح و شهرداری دارند با یکی از سوابق خود که نشان میدهد این بیماری را دارند ابتدا به یکی از شعب سازمان های استان تهران رفته و در صورت تایید توسط سازمان قابل قبول است .

بیمارانی که بیمه خدمات درمانی و دانا دارند حتما یکی از سوابق خود را که نشان میدهد این بیماری را دارند با خود همراه داشته باشند برای پذیرش بیمار به سوابق نیاز است .

بیمارانی که بیمه تامین اجتماعی دارند با بردن سوابق خود به سارمان تامین اجتماعی مرکزی هر استان می توانند آزمایش های خود را تائید کنند .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت سی از روش Interleukin10 توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت سی از روش Interleukin28 توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت سی از روش Genotyping توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برای تست HCV Genotype  بیمارانی که دفترچه نیرومسلح و تامین اجتماعی دارند در ابتدا با بردن سوابق خود به سازمان مورد نظر برگه بیمه خود را تائید کرده وسپس برای انجام تست به آزمایشگاه مراجعه نمایند .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

طرف قرارداد با بيمه‌های تكميلی ايران، دانا، دی، پارسيان و سينا