مشاهده دسته بندی ها

دانستنی‌های سلامت

سازمان بهداشت جهتی سلامت را اینگونه تعریف می‌کند: سلامتی به معنای تندرستی جسمانی، روانی و اجتماعی است و نه صرفاً به معنای عدم ابتلا به بیماری یا ناتوانی. برای حفظ سلامت خود و دیگران، میتوانید از مقالات بخش دانستنی های سلامت کیوان استفاده نمایید.