مایکوپلاسما هومینیس (Mycoplasma Hominis)

این باکتری به طور شایعی در مجاری ادراری-تناسلی مردان و زنان بالغ سالم، ساکن است. در کل، زنان با احتمال بیشتری در مقایسه با مردان دارای این باکتری می باشند و احتمال دارا بودن این باکتری با تعدد شرکای جنسی افزایش پیدا می کند. مایکوپلاسما هومینیس در کمتر از 5 درصد از مردان بدون علائم بالینی بوده و در 20 درصد از مردانی که با بیماری های انتقالی از طریق تماس جنسی به درمانگاه ها مراجعه می کنند، یافت می شود. در زنان نیز در 10-30% از موارد بدون علایم بالینی است در حالی که این درصد در زنان مبتلا به واژینوز باکتریایی، اورتریت و عفونت گردن رحم افزایش پیدا می کند. این باکتری حتی در دختران و پسران نوجوان نیز یافت می شود (اگرچه به ندرت).احتمال حضور این باکتری در مجرای تنفسی نیز وجود دارد (در 1-3% از بالغین سالم) اما در صورت وجود رفتارهای جنسی-دهانی، این احتمال افزایش پیدا می کند. مجاری تنفسی و ادراری-تناسلی نوزادان نیز می تواند با این باکتری آلوده شود مخصوصا هنگامی که تولد نوزادان با دشواری هایی چون پارگی غشای آمنیوتیک و یا آمنیونیتیس همراه باشد.

این میکروارگانیسم در تب بعد از زایمان، تب بعد از سقط، بیماری آماسی لگن و پیلونفریت شرکت دارد و در بسیاری از موارد شبیه به اورئاپلاسما می باشد.

انجام آزمایش مایکوپلاسما هومینیس از روش PCR کیفی توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

در صورت داشتن بیمه ی شهرداری با داشتن سوابق خود به یکی از شعب بیمه شهرداری رفته و با تائید کردن تست توسط سازمان به آزمایشگاه مراجعه نمائید .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

طرف قرارداد با بيمه‌های تكميلی ايران، دانا، دی، پارسيان و سينا