اپشتین بار ویروس (Epstein–Barr virus (EBV) )

ویروس EBV یکی از ویروس های اعضای خانواده هرپس می باشد که بسیار شایع بوده و در تمام نقاط دنیا یافت می شود. این ویروس عامل بیماری مونونوکلئوز عفونی است. ویروس از طریق مایعات بدن علی الخصوص، بزاق انتقال می یابد. با این حال، ویروس از طریق راه های دیگر مانند تماس جنسی، انتقال خون و پیوند عضو نیز منتقل می شود. هنگامی که برای اولین بار به ویروس مبتلا می شوید، حتی بدون بروز علایم، می توانید ویروس را برای هفته ها به دیگران منتقل کنید. ویروس تا آخر عمر در بدن به شکل نهفته باقی می ماند و تحت شرایطی مانند استرس یا کاهش قوای سیستم ایمنی، می تواند مجددا فعال شود و در این حالت نیز قابل سرایت می شود. واکسنی برای محافظت در برابر عفونت EBV  و یا درمان خاصی برای آن وجود ندارد.

انجام آزمایش اپشتین بار ویروس از روش IgG توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش اپشتین بار ویروس از روش IgM توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش اپشتین بار ویروس از روش PCR کیفی توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

در صورت داشتن بیمه ی شهرداری با داشتن سوابق خود به یکی از شعب بیمه شهرداری رفته و با تائید کردن تست توسط سازمان به آزمایشگاه مراجعه نمائید .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش اپشتین بار ویروس از روش PCR کمی ( Viral load ) توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

بیمارانی که بیمه ی نیروی مسلح و شهرداری دارند با یکی از سوابق خود که نشان میدهد این بیماری را دارند ابتدا به یکی از شعب سازمان های استان تهران رفته و در صورت تایید توسط سازمان قابل قبول است .

بیمارانی که بیمه خدمات درمانی و دانا دارند حتما یکی از سوابق خود را که نشان میدهد این بیماری را دارند با خود همراه داشته باشند برای پذیرش بیمار به سوابق نیاز است .

بیمارانی که بیمه تامین اجتماعی دارند با بردن سوابق خود به سارمان تامین اجتماعی مرکزی هر استان می توانند آزمایش های خود را تائید کنند .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش اپشتین بار ویروس از روش EBNA IgG توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

طرف قرارداد با بيمه‌های تكميلی ايران، دانا، دی، پارسيان و سينا