تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو

تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو

دسته‌بندی : اخبار

به دلیل مشاهده تب خونریزی دهنده کنگو در کشورمان، جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا به قسمت:

خدمات بیماران

قسمت دانستنی ها: سایر ویروس ها

ویروس تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو

مراجعه فرمایید.