مشاهده دسته بندی ها

آنفولانزا

این ویروس‌ها در پرندگان و پستانداران با درگیر کردن ریه‌ها موجب ایجاد بیماری واگیردار آنفولانزا (influenza) میشوند.