مشاهده دسته بندی ها

سرطان و آنکولوژی

سرطان یک بیماری است که در آن برخی از سلول‌های بدن به طور غیرقابل کنترلی رشد می‌کنند و به سایر قسمت‌های بدن گسترش می‌یابند. در این دسته درباره سرطان و انواع آن می‌خوانیم.