هپاتیت د (Hepatitis D)

هپاتیت D (که به عنوان هپاتیت دلتا نیز شناخته میشود) عفونت کبدی است که توسط ویروس هپاتیت D ایجاد میگردد. هپاتیت D تنها در افرادی اتفاق می افتد که آلوده به ویروس هپاتیت B هستند، زیرا ویروس هپاتیت D ویروسی ناقص است و برای تکمیل مراحل زندگی خود نیازمند کمک ویروس هپاتیت B میباشد. هپاتیت D میتواند یک عفونت حاد کوتاه مدت یا یک عفونت مزمن بلند مدت باشد. هپاتیت D از طریق تماس پوست آسیب دیده یا مخاطی با خون آلوده انتقال یابد و میتواند به عفونت هپاتیت B اضافه گردد یا همزمان با ویروس هپاتیت B وارد بدن شخص گردد. واکسن هپاتیت D وجود ندارد ولی افرادی که واکسن هپاتیت B دریافت کرده اند در برابر ابتلا به هپاتیت D نیز ایمن شده اند (همانطور که اشاره گردید بدون کمک ویروس هپاتیت B ، قادر به تکمیل چرخه زندگی خود نخواهد بود). عفونت حاد هپاتیت D باعث افزایش زودرس آلانین آمینوترانسفراز میگردد.

تست آزمایشگاهی

تشخیص : بررسی RNA ویروس هپاتیت D

بررسی حضور آنتی بادی علیه ویروس هپاتیت D (این تست ها فقط در بیماران هپاتیت B مثبت یا همراه با بررسی هپاتیت B صورت میگیرد).

تست ها

آنتی بادی کل ویروس هپاتیت D که شامل IgM و IgG میباشد. که میتواند برای تشخیص حضور ویروس و همچنین حاد یا مزمن بودن بیماری را مشخص کند. تائید حضور ویروس هپاتیت D در افرادی با عفونت مزمن هپاتیت D و همچنین میتواند برای پیگیری درمان و اینکه آیا ویروس از بدن فرد آلوده پاکسازی شده است یا نه، با انجام آزمایش PCR صورت میگیرد.

انجام آزمایش هپاتیت د از روش PCR کیفی توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

در صورت داشتن بیمه ی شهرداری با داشتن سوابق خود به یکی از شعب بیمه شهرداری رفته و با تائید کردن تست توسط سازمان به آزمایشگاه مراجعه نمائید .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت د از روش PCR کمی ( Viral load ) توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

بیمارانی که بیمه ی نیروی مسلح و شهرداری دارند با یکی از سوابق خود که نشان میدهد این بیماری را دارند ابتدا به یکی از شعب سازمان های استان تهران رفته و در صورت تایید توسط سازمان قابل قبول است .

بیمارانی که بیمه خدمات درمانی و دانا دارند حتما یکی از سوابق خود را که نشان میدهد این بیماری را دارند با خود همراه داشته باشند برای پذیرش بیمار به سوابق نیاز است .

بیمارانی که بیمه تامین اجتماعی دارند با بردن سوابق خود به سارمان تامین اجتماعی مرکزی هر استان می توانند آزمایش های خود را تائید کنند .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت د از روش HDV Ab توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت د از روش HDV IgM توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

طرف قرارداد با بيمه‌های تكميلی ايران، دانا، دی، پارسيان و سينا