مشاهده دسته بندی ها

هپاتیت

هپاتیت یک بیماری عفونی ویروسی است که باعث آسیب به بافت کبد و در نهایت موجب سیروز کبدی می‌شود. پنج ویروس اصلی هپاتیت شامل ویروس‌های هپاتیت A ، B ، C ، D و E هستند.