آستروویروس (Astrovirus)

عامل بیماری های گوارشی مخصوصا در کودکان کوچک است اما در بزرگسالان نیز دیده می شود. ویروس از طریق آب و غذای آلوده و یا دستانی که با مدفوع آلوده در تماس بوده اند و سپس به طرف دهان برده شوند، انتقال می یابد. رعایت بهداشت دستان و اجتناب از خوردن مواد غذایی آلوده در پیشگیری موثر است و درمانی برای ویروس وجود ندارد و تنها در جهت تامین آب و الکترولیت های بدن می باشد.

انجام آزمایش آستروویروس از روش PCR کیفی توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

در صورت داشتن بیمه ی شهرداری با داشتن سوابق خود به یکی از شعب بیمه شهرداری رفته و با تائید کردن تست توسط سازمان به آزمایشگاه مراجعه نمائید .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

طرف قرارداد با بيمه‌های تكميلی ايران، دانا، دی، پارسيان و سينا