اچ آی وی (HIV )

ویروس HIV هم خانواده ویروس HTLV بوده و از طریق خون آلوده، استفاده از سوزن های مشترک در معتادان تزریقی، تماس جنسی، شیر مادر و از مادر به جنین انتقال می یابد. این ویروس در سرتاسر جهان یافت می شود و پس از ورود به بدن تنها می توان با مصرف دارو، تکثیر ویروس را کنترل کرد اما نمی توان آن را از بدن پاک کرد. به دلیل سریع مقاوم شدن ویروس به دارو های ضد رتروویرال، پایبندی به درمان و استفاده مرتب از دارو ها بسیار حایز اهمیت است. دیده شده حتی عدم مصرف دارو برای یک روز، منجر به مقاوم شدن ویروس به آن دارو و در نتیجه تغییر آن دارو در رژیم درمانی می گردد. زنان مبتلا به ویروس که در سنین باروری هستند نیز می توانند با مصرف دارو و کاهش لود ویروس در بدن خود بچه های سالمی (که با ویروس آلوده نیستند) به دنیا آورند. جهت پیگشیری می توان به؛ محدود ساختن تعداد شرکای جنسی، عدم استفاده از سوزن مشترک بین معتادان تزریقی، و استفاده از کاندوم می تواند تا حد زیادی از انتقال ویروس حین روابط جنسی جلوگیری به عمل آورد. تا کنون واکسنی جهت پیشگیری یا درمان عفونت های ناشی از HIV تولید نشده است.

 

انجام آزمایش اچ آی وی از روش Western Blot توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش اچ آی وی از روش PCR کیفی توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

در صورت داشتن بیمه ی شهرداری با داشتن سوابق خود به یکی از شعب بیمه شهرداری رفته و با تائید کردن تست توسط سازمان به آزمایشگاه مراجعه نمائید .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش اچ آی وی از روش PCR کمی ( Viral load ) توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

بیمارانی که بیمه ی نیروی مسلح و شهرداری دارند با یکی از سوابق خود که نشان میدهد این بیماری را دارند ابتدا به یکی از شعب سازمان های استان تهران رفته و در صورت تایید توسط سازمان قابل قبول است .

بیمارانی که بیمه خدمات درمانی و دانا دارند حتما یکی از سوابق خود را که نشان میدهد این بیماری را دارند با خود همراه داشته باشند برای پذیرش بیمار به سوابق نیاز است .

بیمارانی که بیمه تامین اجتماعی دارند با بردن سوابق خود به سارمان تامین اجتماعی مرکزی هر استان می توانند آزمایش های خود را تائید کنند .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش اچ آی وی از روش HIV Drug Resistance توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش اچ آی وی از روش HIV Ab توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش اچ آی وی از روش HIV P24 توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

طرف قرارداد با بيمه‌های تكميلی ايران، دانا، دی، پارسيان و سينا